Aktualnosci

Projekt na medal
Środa, 17 Marzec 2021

BGK Ski LOTOS Cup 20-21.03.2021

Komunikat / Zaproszenie na zawody

Komunikat / Zaproszenie na zawody
BGK Ski LOTOS Cup – Chochołów 20-21.03.2021

   1. Organizator:
       Klub sportowy KS Chochołów – Chochołów 184b, 34-513 Chochołów
       KRS 0000404863 NIP 7352854667 REGON 122465753
       Kontakt: 
       Kierownik obiektu:
       Prezes Zarządu KS Chochołów Józef Zborowski tel. 505 666 136
      
   2. Termin i miejsce zawodów:
       20-21.03.2021 Kompleks Skoczni Narciarskich Chochołów
      
   3. Jury zawodów:
       Delegat Techniczny: TZN
       Sędziowie orzekający: TZN
       Kierownik Zawodów: TZN
      
   4. Zgłoszenia: biuro@chronotex.pl do 19.03.2021 do godziny 20.00 
      
      UWAGA! 
   •   Ze względów ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 w zawodach mogą wziąć udział tylko zawodnicy        z ważną licencją sportową! 
   •   Na miejscu zawodów każdy zgłoszony jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie COVID w Biurze                Zawodów pod rygorem niedopuszczenia do zawodów 
   •   Po godzinie 20.00 zgłoszenia nie będą rozpatrywane!
      
   5. Kategorie wiekowe:
       HS-30: Chłopiec 2009/2010; Dziewczynka 2007/2009
       HS-16: Chłopiec 2011 i młodsi; Dziewczynka 2010 i młodsze
      
      UWAGA! Zawodnik/czka może startować tylko na jednej skoczni w  swojej kategorii wiekowej.

   6. Program zawodów 20.03.2021 (Sobota)
   •   08.30 Weryfikacja zawodników Biuro zawodów
   •   09.00 Odprawa Techniczna Biuro zawodów
   •  10.00 seria próbna, bezpośrednio po niej Konkurs Skoków HS-16 kat. Chłopiec 2001 i młodsi; dziewczynka            2010 i młodsze
   •   20 minut po zakończeniu skoków na HS-16 odbędzie się Konkurs Skoków HS-30 kat. Chłopiec 2009/2010;          Dziewczynka 2007/2009
     UWAGA! Bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji odbędą się dekoracje zawodników/czek. Obowiązkowo             strój startowy!
     
   7. Program zawodów 21.03.2021 (Niedziela)
   • 09.30 Konkurs Skoków HS-16 kat. Chłopiec 2001 i młodsi; dziewczynka 2010 i młodsze
   • 20 minut po zakończeniu skoków na HS-16 odbędzie się Konkurs Skoków HS-30 kat. Chłopiec 2009/2010;          Dziewczynka 2007/2009 
     UWAGA! Bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji odbędą się dekoracje zawodników/czek. Obowiązkowo            strój startowy!

   8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zawodów lub do ich całkowitego odwołania.
      
   9.  Zawody będą rozgrywane zgodnie a NRS i wytycznymi PZN. 
      
Informacje ogólne


   • Zawodnicy biorący udział z zawodach muszą posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie i ważne                      ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
   • Nieoddanie plastronu startowego – 50 zł brutto
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
     na terenie obiektu oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
     
UWAGA! 
     Na obiekcie mogą przebywać jedynie zawodnicy, osoby funkcyjne klubów sportowych, ekipy sędziowskie,              członkowie zabezpieczenia medycznego, organizatorzy.

     Wszystkich obowiązuje pełny rygor sanitarno-epidemiczny!     

BGK
Fundacja PKO
Orlen
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Fundacja Lotto im. Heleny Konopackiej
LASY Państwowe
Ministerstwo
Blach-Bud Jozef Zborowski
Akademia piłkarska Wisła Czarny Dunajec
TVP sport
TVP 3 KRAKÓW
MJak
Skoki Polska
Goral info
NA SKRÓTY
DYSCYPLINY
NASZ ADRES
  • Klub Sportowy Chochołów
  • Chochołów 184b
  • 31-513 Chochołów
KONTAKT